Der er flere ting der spiller ind, når man skal give pris på et nyt stråtag:

TID TIL FORNYELSE

 • Hvem tager det gamle stråtag ned – og skal det bortskaffes eller brændes af på stedet?
 • Hvordan ser spærene ud, skal de forstærkes eller helt udskiftes?
 • Kan de gamle skalke og vindskeder genbruges?
 • Skal der lægtes om?
 • Hvordan er stand af underbrædder ved udhæng?
 • Er der murerarbejde?
 • Hvem rydder op?
 • Hvor mange kviste, valme, skorstene, og lign.?
 • Skal der brandisoleres?
 • Skal der efterisoleres?
 • Hvordan er adgangsforholdene? 
 • Hvor højt er der til tagskægget og hvor høj er tagfladen på stråtaget?
 • Skal skorstenen renoveres?
 • Hvilken type mønning ønskes: Halm-, lyng-, syet- , eller kobber-mønning, rygtræer?
 • Hvor meget stillads skal der til?

 

Nyt stråtag!
Når begge parter er blevet enige, kan arbejder påbegyndes.
Som det første nedtages det gamle tag, og bortskaffes med bil til losseplads, eller kompost, eller brændes af på stedet. 

Det aftalte tømre- og murerarbejde udføres, hvorefter selve tækningen af stråtaget går igang.