Mos på strataget?

Der er mange meninger om mos på stråtag…

TID TIL FORNYELSE

Men som hovedregel skal et stråtag have masser af luft, for at kunne ånde og tørre
Så der skal ikke stå store træer for tæt på stråtaget, så det skygger, og der skal helst tækkes med lidt grove rør – ikke for tynde og fine, for de fine rør gør at taget ikke kan ånde.

Jeg får mange henvendelser, som drejer sig om hvorvidt mosset på stråtaget skal fjernes eller ikke. 
Vi anbefaler at få mosset fjernet, hvis man direkte kan se at det skader taget.

Sprøjtegifte
Generelt mener jeg at det er forkert at bruge sprøjtegifte til naturprodukter, da det også belaster miljøet og grundvandet.  Samtidigt er de produkter der bruges på marked i dag, ikke testet godt nok, til at vi kan godkende dem til fjernelse af mos på strå.