Tækkemanden anbefaler brandisolering

Sepatec Brandisolering

TID TIL FORNYELSE

Jeg anbefaler Sepatec Brandisolering, både fordi det nedsætter brandrisikoen, og fordi flere forsikringselskaber giver dig en lavere premie, når dit ståtag er bandsikret. Samtidig giver det en vis tryghed, at branden breder sig langsommere og derfor giver dig mere tid, hvis uheldet er ude.

Hvad er SEPATEC?
Sepatec Brandisolering er et nyt brandisoleringsssystem for stråtage, udviklet i årene 2002 og 2003. Systemet er beregnet til nytækning og kan derfor ikke anvendes på eksisterende stråtage.

Brandisoleringen bevirker at stråtaget ikke kan brænde på undersiden. Branden forbliver i tagets kanter og på tagets overflade. Herved nedsættes brandens hastighed voldsomt. Hvis branden er opstået i stråtaget, f.eks. ved glød fra ildsted, fyrværkeri eller direkte ildspåsættelse vil den i de fleste tilfælde kunne slukkes uden at der skade på husets indre.

Sepatec Brandsikring er godkendt af Dansk Brandteknisk Institut

  • Sepatec Brandisolering er nem og effektiv at oplægge og derfor også prisbillig.
  • Sepatec Brandisolering er så åben i sin struktur, at den ikke hindrer den naturlige gennemluftning og udtørring af stråtaget.
  • Sepatec Brandisolering giver en rar bagside, fri for flyvende frømateriale fra tækkerørene og alt for mange hængende spindelvæv.
  • Når tækkemanden har udført brandisoleringen udfylder han et certifikat som garanti for at Sepatec® er oplagt ifølge gældende vejledning og med de korrekte materialer. I forbindelse med reduktion i brandforsikringspræmien skal certifikatet forevises forsikringsselskabet.