Miscantus

Stråtage på denne side er tækket med Miscantus.